Skötsel

Vår- och höststädning och allt däremellan! Vid storstädningen på våren görs rabatterna fina från gamla perenner och löv, träd beskärs och buskar gallras ur. Därefter tillsätts gödning och vårgrönskan kan komma! Välj mellan engångsskötsel till löpande skötsel. Kontakta mig för en genomgång av vad din trädgård behöver!

Rådgivning

Vi går tillsammans igenom din trädgård och jag ger praktiska tips och växtförslag. Har du en ny tomt eller vill göra om? Om önskas tar jag rollen som projektledare! Jag gör en designskiss, väljer växter och samarbetar med anläggare och snickare.

Plantering

Jag designar och väljer ut växter samt planterar. Gäller både rabatter, krukor  samt blomlådor, stort som smått.

Styling

Ska du ha fest eller sälja huset? Jag kan hjälpa till med att rensa upp i rabatterna eller att fixa krukor med härliga arrangemang. Jag gör helt enkelt de yttre förutsättningarna mer attraktiva!

Husvakt

Vill du att någon vaktar ditt hus medan du är borta, t.ex. under semestern eller om du är utlandssvensk? Jag vattnar dina blommor, ser till att huset ser bebott ut samt fyller din kyl tills du kommer hem igen.

Goda referenser finns!